Sản phẩm

Tranh cửu huyền thất tổ bằng đồng làm theo yêu cầu

Tên sản phẩm: Tranh thờ cúng cửu huyền thất tổ

Chất liệu chính: Được làm bằng đồng sơn màu tinh xảo

Kích thước tranh cử huyền thất tổ: Làm theo yêu cầu

Xuất xứ: Làng nghề đúc đồng Đại Bái, Bắc Ninh

Liên hệ mua hàng tại Đồ đồng Đại Việt nhận ưu đãi giảm giá

0 VNĐ Mua hàng
Tình trạng: Còn Hàng

Ý nghĩa tranh đồng thờ cúng Cửu huyền thất tổ


Cửu huyền: Chín đời: Cao, tằng, tổ, cha, mình, con, cháu, chắt, chít. Thất tổ: Bảy đời: Cao, tằng, tổ, cao cao, tằng tằng, tổ tổ, cao tổ.

Thất Tổ: Là bảy ông tổ. Tổ là ông nội của đời mình; đi ngược lên sáu đời nữa gọi là thất tổ. Như vậy, chữ "cửu huyền" bao quát hơn chữ "thất tổ".
Vì "thất tổ" chỉ cho các thế hệ đi trước, còn "cửu huyền" không những chỉ cho bốn thế hệ trước mà còn nhắc đến bốn thế hệ sau nữa.

Chính vì vậy, nơi thờ phụng những vị quá vãng còn được gọi là "Nhà Thờ Cửu Huyền" (viết bằng tiếng Việt), thỉnh thoảng dùng bốn chữ "Cửu Huyền thất Tổ" (viết bằng chữ Hán).Quý Tăng Ni miền Nam và miền Bắc cũng dùng cụm từ này để chỉ cho nơi thờ ông bà, cha mẹ mình nhiều đời, nhưng không phổ biến rộng rãi, các vị thường dùng từ "hương linh" chỉ người đã khuất, và nơi thờ các hương linh ấy được gọi là "bàn linh".

Các tịnh xá thuộc hệ phái Khất Sĩ dùng từ "Cửu Huyền" hoặc cả "Cửu Huyền Thất Tổ" chỉ cho nơi thờ những người đã quá vãng.Thích độ nhân miễn tam đồ khổ
Thoát cửu huyền thất tổ siêu phương"


Ðại ý là giáo lý đức Phật Thích Ca hoá độ chúng sinh để thoát khỏi ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, và có khả năng cứu thoát cửu huyền và thất tổ được siêu thăng.

SẢN PHẨM HOT

Gọi ngay